Çocuklarda ateşin 15 sebebi

cocuk-saglik

1- Enfeksiyonlar: Grip, üst solunum yolu enfeksiyonları, kızamık, kızamıkçık, suçiçeği, 5. ve 6. hastalık, kabakulak, tonsillofarenjit, sinüzit, ortakulakenfeksiyonları, laringotrekeobronşit, zatürre, idrar yolu enfeksiyonları, gastroenterit, menenjit, ensefalit, myokardit, endokardit, perikardit, artrit, osteomyelit, bakteriyemi, sepsis gibi.
2- Aşılar: Bebeklik döneminde gerçekleştirilen özellikle karma aşılar sonrasında.
3- Doku Hasarı: Travma, adale içi enjeksiyonlar, diş çıkarma, yanık gibi.
4- Su kaybı: İshal, kusma, yanık vb.
5- Habis olaylar: Lösemi, lenfoma, metastatik hastalıklar.
6- İlaçlar: Antibiyotikler, atropin, amfetamin, amfoterisin gibi.
7- Kan transfüzyonları.
8- Kafa travmaları.
9- Biyolojik ajanlar.
10- İmmünolojik hastalıklar: Romatoid artrit, sistemik lupus eritomatozus, kawazaki hastalığı.
11- İnflamatuar hastalıklar: İnflamatuar bağırsak hastalığı.
12- Endokrin hastalıklar.
13- Metabolik hastalıklar: Gut ve üremi gibi.
14- Zehirlenmeler.
15- Nedeni bilinmeyen veya araştırılmayan hastalıklar.